Coffee Drink

Hot Mocha -M (Sejuk)

RM4.90

Hot Mocha -M (Sejuk)

RM4.90

Latte Float

RM6.90

Latte Float

RM6.90

Hot Mocha -M (Panas)

RM3.90

Hot Mocha -M (Panas)

RM3.90

Hot Chocolate – M (Sejuk)

RM4.90

Hot Chocolate – M (Sejuk)

RM4.90

Latte – M (Panas)

RM4.90

Latte – M (Panas)

RM4.90

Hot Americano – M (Sejuk)

RM4.20

Hot Americano – M (Sejuk)

RM4.20

Hot Americano – M (Panas)

RM3.20

Hot Americano – M (Panas)

RM3.20

Hot Chocolate – M (Panas)

RM3.90

Hot Chocolate – M (Panas)

RM3.90

Cappucino -M (Sejuk)

RM3.90

Cappucino -M (Sejuk)

RM3.90

Cappucino -M (Panas)

RM3.90

Cappucino -M (Panas)

RM3.90

Latte – M (Sejuk)

RM3.90

Latte – M (Sejuk)

RM3.90